Co byste si měli zjistit, než koupíte byt v osobním vlastnictví

V Teplicích je velmi malé množství bytů, které jsou tzv. V OSOBNÍM VLASTNICTVÍ. Oproti např. Ústí nad Labem, kde je takových bytů zhruba 70 %, jich v Teplicích najdete jen cca 1/3. 

I z té hrstky bytů, které jsou v nabídce, musíte pořádně vybírat, a to nejen podle lokality a rozsahu rekonstrukce daného bytu, ale hlavně vybírat byt bez právních vad a ve kvalitním a fungujícím SVJ.

Dnes se podíváme na to, co byste si měli zjistit, než vyberete ten vhodný byt ke koupi do vašeho vlastnictví.

K DOMU:

 • List vlastnictví domu, kde zjistíte nejen jednotlivé vlastníky dalších bytových jednotek, ale také zástavy a omezení k domu jako takového, které se i vás, v případě koupě bytu, budou týkat. Na listu vlastnictví pak prosím zkontrolujte, zda je dům rozdělen na samostatné bytové jednotky, nebo je pouze rozdělen na jednotlivé podíly (není možno financovat hypotékou).
 • Přístupové cesty a jejich majitele zjistíte z dálkového přístupu na katastru nemovitostí. Pokud je vlastníkem fyzická osoba, popř. jiná osoba než obec, město nebo stát, měli byste vlastníka požádat o zřízení práva chůze a jízdy. 
 • Kdo je předsedou SVJ (Společenství vlastníků jednotek) zjistíte snadno při vyhledávání na www.justice.cz. Je kontaktní osobou celého společenství, a tak by vám měl i „lidsky sedět“.
 • Účetní uzávěrku najdete také na www.justice.cz, a ověříte si zde hospodaření SVJ za předešlé roky. Kromě uzávěrky zde také najdete Stanovy.
 • Zápis z poslední schůze a Plán oprav zajistíte u správcovské firmy daného SVJ (v Teplicích je nejčastějším správcem spol. OTTO Teplice s.r.o., ale není vyloučeno, že správcem je jmenován člen SVJ).
 • Prohlášení vlastníka vám za poplatek 20 Kč/list vydá katastrální úřad v případě, že správce prohlášení vlastníka nemá. Zde zjistíte, co všechno je součástí bytu (např. sklep) a co už jsou společné prostory, na kterých máte podíl. Jako spoluvlastník společných prostor se podílíte nejen na jejich užívání, ale také na jejich úpravě a údržbě. Právě v Prohlášení vlastníka se dočtete, v jakém rozsahu se vás práva a povinnosti ke společným prostorám týkají.
 • PENB neboli Průkaz energetické náročnosti budovy najdete také u správce. Jako vlastníci bytové jednotky byste jej měli v originále, nebo jeho úředně ověřenou kopii, dostat nejpozději při podpisu kupní smlouvy (zák. 406, §7a). Pokud ale PENB vyhotovený není, měli byste vyzvat písemně přímo SVJ k vyhotovení a předání originálu. !! Osobně bych nákup v takovém SVJ velice zvážila – za každý předchozí převod bytu bez předání PENB hrozí SVJ pokuta do výše až 100.000 Kč, která bude pravděpodobně rozúčtována mezi spoluvlastníky !!
 • Aktuální výši fondu oprav vám opět sdělí správce, nebo předseda SVJ. Nemusím asi zmiňovat, že ideální je čím vyšší, tím lepší…

K BYTU:

 • Na Listu vlastnictví příslušné bytové jednotky najdete jak případnou zástavu banky, tak ale i věcná břemena (často právo dožití), nebo i méně příjemné záležitosti, např. exekuce.
 • Vyčíslení a souhlas banky s prodejem požadujte od majitele vždy v originále k nahlédnutí, a to nejpozději před podpisem kupní smlouvy.
 • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva, notářský zápis o dědictví) bude pravděpodobně požadovat vaše případná financující banka.
 • Nájemní smlouvy na listu vlastnictví nenajdete, ba dokonce ani některé zástavní. S tím si ale poradí váš advokát v kupní smlouvě.
 • Evidenční list vám předloží majitel, makléř nebo správce. Jedná se o rozpis nájmu a všech poplatků, které vás vlastnictví bytu bude stát.
 • Potvrzení o bezdlužnosti si vyžádáte opět u správce. V případě vzniklých pohledávek je nutné tyto pohledávky uhradit před podpisem kupní smlouvy. 
 • Poslední vyúčtování energií.
 • Stavební dokumentace, popř. kolaudační rozhodnutí při větší přestavbě bytové jednotky.
 • Předkupní právo je samostatná kapitola, která si zaslouží vlastní článek, který si můžete přečíst zde.
 • Revize plynu, elektriky, ideálně i zápis o tlakové zkoušce.

Výhody držení bytu ve vlastnictví jsem vám shrnula v předchozím článku, který si můžete přečíst zde. Tu hlavní ale přeci jen zopakuji, a to možnost financování, která je prostřednictvím hypotéčního úvěru méně nákladná a pro financování bytu ve vlastnictví ideální. K hypotékám se dostaneme s naším finančním poradcem příště.

Máte k tomuto tématu otázku? Napište nám.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.