Etický kodex kanceláře

Práce realitních kanceláří vyžaduje stále větší nároky na odborné znalosti v oblastech jako právo, daně, pojištění, ekonomika, účetnictví, stavební technologie, sociologie, způsoby financování, informační technologie, urbanismus, územní plánování, atd. Tyto znalosti dále průběžně rozšiřujeme.

S RK Premia máte jistotu, že:

 • upřednostňujeme kvalitu před kvantitou,
 • o je dnes považováno za standard, nám nestačí – neustále zvyšujeme úroveň poskytovaných služeb,
 • známe podmínky na trzích na kterých působíme,
 • nepřijmeme žádné zadání práce, která přesahují náš rozsah zkušeností,
 • zjišťujeme veškeré podstatné prvky a vlastnosti nemovitosti a tím eliminujeme možné chyby, špatné a přehnané prezentace či zatajení skutečností,
 • účastníme se všech školení, které mohou zlepšit povědomí právních předpisů a odborných znalostí.

RK Premia ve vztahu ke klientům

 • chráníme a prosazujeme zájmy svých klientů,
 • ke všem zúčastněným stranám přistupujeme s respektem a ohledem na jejich práva,
 • chráníme spotřebitele před podvody, nesprávnými postupy, špatnými prezentacemi a usilujeme o eliminaci těchto prvků v profesní komunitě,
 • dodržujeme ochranu osobních údajů s respektem ke všem zúčastněným stranám,
 • nezneužíváme důvěry a plné moci klienta,
 • nepřijmeme nemovitost do nabídky bez písemného souhlasu klienta,
 • nediskriminujeme na základě rasy, pohlaví, přesvědčení, nebo původu,
 • dodržujeme veškeré závazky a formality a předáváme požadované informace všem zúčastněným stranám,
 • jednáme zcela transparentně vůči všem zúčastněným stranám,
 • využíváme odpovídajících informačních a reklamních prostředků vůči povaze obchodu,
 • zavazujeme se předávat klientovi veškeré návrhy a doporučení,
 • zajišťujeme, aby veškeré odměny vyplývající z dohod, byly stanoveny v písemné formě,
 • zajišťujeme, aby veškeré dohody obsahovaly srozumitelné a bezchybné informace s úmyslem harmonizovat zájmy všech zúčastněných stran,
 • spotřebitele přesně informujeme o výši realitní odměny,
 • zajišťujeme, aby veškeré aktivity byly prováděny transparentně a bez konfliktu zájmů.

RK Premia ve vztahu ke kolegům

 • dohlížíme na spravedlivé konkurenční prostředí,
 • vztahy s konkurencí zajišťujeme v rovině vzájemného respektu a úcty,
 • nepomlouváme odborné dovednosti konkurence,
 • přispíváme ke zveřejňování specializovaných a odborných článků pro lepší informovanost veřejnosti,
 • zdržujeme se jakýchkoliv praktik poškozujících pověst profese,
 • sdílíme své zkušenosti s kolegy.

Tento etický kodex jsme přijali 27. ledna 2021

Zakladatelé
Tomáš John
Kateřina Maříková

Hodnocení RK Premia na Firmy.cz
RK Premia na Firmy.cz
Realitní služby pro Ústecký kraj

Realitní služby poskytujeme po celém Ústeckém kraji, zejména v těchto městech:

 • Teplice
 • Most
 • Ústí nad Labem
 • Chomutov
 • Děčín
 • Litoměřice
 • Litvínov

Rádi Vám pomůžeme s prodejem, pronájmem nebo koupí nemovitosti i kdekoliv jinde.

Kontaktujte nás