Recept na správné podání vkladů do katastru nemovitostí

Není výjimkou, že k převodu nemovitosti provádíme 3 vklady do katastru nemovitostí. U jedné transakce jich může být ale daleko více, pokud nebudete vědět, v jakém pořadí mají být vklady na katastr podány.

Dnes se proto podíváme na správný postup.

Co je to návrh do katastru nemovitostí?

Jedná se o formulář, který je průvodním listem celého řízení na katastru. Obsahuje informace o účastnících a o listinách, které se s návrhem do katastru vkládají a dále informace, k jakým parcelám či nemovitostem se tyto dokumenty podávají.

Pro zjednodušení si vytvoříme modelový příklad, kterým bude koupě nemovitosti, která je zatížena hypotečním úvěrem „A“ a kdy kupující bude hradit kupní cenu prostřednictvím jiného hypotečního úvěru „B“. 

Co budete potřebovat:

 • Souhlas banky s prodejem nemovitosti 
 • Vyčíslení zůstatku úvěru
 • Kupní smlouvu
 • Zástavní smlouvu
 • 3 ks formulářů návrhů na vklad
 • Potvrzení banky o doplacení úvěru

Postup:

 • Prodávající si obstará u banky, která má zapsáno zástavní právo na listu vlastnictví, souhlas s jejím prodejem. Na to, kde v Listu vlastnictví informace o zástavním právu hledat, se podíváme v dalším článku. Dále si zažádá o vyčíslení zůstatku úvěru. Toto vyčíslení směřuje k datu, kdy dojde k doplacení hypotečního úvěru „A“. Vyčíslení poskytne kupujícímu pro účely schválení hypotečního úvěru „B“.
 • Kupující zajistí schválení hypotečního úvěru „B“ na financování kupní ceny nemovitosti a dále vypracování úvěrové a zástavní smlouvy. Zástavní smlouvu poskytne prodávajícímu, neboť ten svou nemovitostí ručí za dluhy kupujícího do doby jejího přepisu na kupujícího.
 • Obě strany podepíší kupní smlouvu, smlouvu o úschově kupní ceny, zástavní smlouvy a 2x návrh na vklad. První návrh na vklad bude ke změně vlastnického práva, druhý k zápisu zástavního práva ve prospěch hypotečního úvěru „B“.
 • Pokud bude kupující dle své úvěrové smlouvy povinen provést platbu první části kupní ceny z vlastních zdrojů, platbu provede.
 • Podává se první návrh do katastru nemovitostí se zástavní smlouvou a souhlasem banky s prodejem nemovitosti.
 • Kupující provede úhradu kupní ceny prostřednictvím hypotečního úvěru „B“ dle instrukcí smlouvy o úschově kupní ceny.
 • Po uhrazení celé kupní ceny se podává druhý návrh do katastru nemovitostí na změnu vlastnického práva (kupní smlouva).
 • Po doplacení hypotečního úvěru „A“ a obdržení kvitance (potvrzení o doplacení úvěru) se podává třetí návrh do katastru nemovitostí spolu s kvitancí. Tento návrh některé banky adresují přímo příslušnému katastrálnímu úřadu, některé straně prodávající a některé pak straně kupující.

Návrh na jakýkoliv vklad můžete vyplnit elektronicky v aplikaci ČÚZK na stránce https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx a nebo ručně prostřednictvím formuláře, který najdete zde nebo na kterékoliv podatelně katastrálního úřadu.

Máte k tomuto tématu otázku? Napište nám.

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA od Google s ochranou soukromí a podmínkami používání.